RANGE OF ACTIVITIES:

• consulting in the field of architectural, bridge architectural, polished architectural concretes (including floor concretes) and other special concretes,

• selection of the method of making architectural concrete,

• preparation of architectural concrete samples in order to select the appropriate visual effect,

• creating specifications (STWiORB) of architectural concrete for the detailed design, including:

o requirements for architectural concrete (surface quality, categories, color, texture, protection),

o provisions regarding quality assurance (mock-ups, Quality Assurance Plan),

o guidelines on the conditions of performance (formwork, release agents, embedding, maintenance, repair),

• supervising the execution of architectural concrete (verification of documentation, control of concrete mix deliveries, control of formwork, ongoing quality verification),

• expertise in assessing the quality of architectural concrete and other special concretes,

• Quality Assurance Plans and concreting plans for solid structures.

NEWS:

Beton Architektoniczny - Wytyczne Techniczne

Krzysztof Kuniczuk. A graduate of the Faculty of Civil Engineering at the Warsaw University of Technology. Since 1998, he has been dealing with concrete technology, initially as a technologist, then a regional technologist and regional manager in the Concrete and Aggregate Quality Department of Cemex Polska Sp. z o.o., then the Director of the Quality and Technology Department at Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. Currently, an independent advisor in the field of architectural and special concretes.

He participated in the implementation of many objects with the use of architectural concrete, acting as an advisor, architectural concrete technologist and supervising the production, delivery and incorporation of concrete mix. He cooperated with architectural offices as a consultant and author of architectural concrete specifications for newly constructed buildings, including:

- Polish Embassy in Berlin for JEMS Architekci

- Polish Army Museum in Warsaw for WXCA

- Polish History Museum in Warsaw for WXCA

- Museum of Modern Art in Warsaw for Thomas Phifer and Partners

- LPP campus in Gdańsk for JEMS Architekci

- The Memorial Room at the Warsaw Insurgents Cemetery in Wola for Piotr Bujnowski

- Nature Education Center in Kirach for POLE Architekci.

He is also the author and co-author of many publications in the field of architectural concrete and self-compacting concrete, incl. the only monograph on the Polish market describing aspects related to the design, production, repair and acceptance of architectural concrete, entitled Architectural concrete - technical guidelines.

Krzysztof Kuniczuk

Everything can be made of concrete and what is created can be impressive. Though architectural concrete is as it is and everyone experiences it differently it is possible to create a platform of understanding between an investor, architect and contractor, and to build incredible constructions in engineering and visual terms.

 

 

read more ...

 Range of activities:

 • doradztwo w zakresie betonów architektonicznych, architektonicznych mostowych, architektonicznych polerowanych (w tym posadzkowych) i innych betonów specjalnych,
 • dobór metody wykonania betonu architektonicznego,
 • przygotowanie próbek betonów architektonicznych w celu dobrania właściwego efektu wizualnego,
 • tworzenie specyfikacji (STWiORB) betonu architektonicznego do projektu wykonawczego zawierającej, m.in:
  • wymagania dla betonu architektonicznego (jakość powierzchni, kategorie, kolor, tekstura, zabezpieczenie),
  • zapisy dotyczące zapewnienia jakości (mock-up'y, Plan Zapewnienia Jakości),
  • wytyczne odnośnie warunków wykonania (deskowanie, środki antyadhezyjne, wbudowywanie, pielęgnacja, naprawa),
 • nadzorowanie wykonania betonu architektonicznego (weryfikacja dokumentacji, kontrola dostaw mieszanki betonowej, kontrola deskowań, bieżąca weryfikacja jakości)

 

Ekspertyzy w zakresie oceny wykonania betonu architektonicznego:

 • ustalenie kryteriów zgodności betonu architektonicznego z wymaganiami zawartymi w specyfikacji (obiekty użyteczności publicznej, obiekty mostowe, obiekty indywidualne);

 • ustalenie jakości wykonania na podstawie elementu referencyjnego;

 • wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej;

 • wykonanie analizy porównawczej jakości wykonanych elementów w stosunku do wskazanych/wybranych obiektów referencyjnych w Polsce i na świecie wykonanych z betonu architektonicznego;

 • dokonanie oceny jakości betonu architektonicznego w wykonanych elementach.

  

Doradztwo  w zakresie betonów specjalnych:

 • analiza receptur, nadzór wykonania, weryfikacja zapisów dla betonów mostowych, nawierzchniowych, SCC i innych specjalnych;

 • wykonywanie Planów Zapewnienia Jakości i planów betonowań dla elementów masywnych.

czytaj więcej ...

Reference objects

Muzeum Józefa Piłsudskiego

SEE ALL

Reference objects

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

SEE ALL

Professionally about concrete

Beton architektoniczny mostowy - wytyczne do projektowania, wykonywania i oceny

Artykuł jest próbą uzupełnienia zapisów zawartych w publikacji Beton architektoniczny. Wytyczne techniczne według której tworzone są specyfikacje dla tego materiału. Ma na celu usprawnienie współpracy między zamawiającym, wykonawcą i nadzorem przy realizacjach związanych z wykonywaniem betonu architektonicznego mostowego.

czytaj więcej ...

Beton architektoniczny – wytyczne techniczne
Każdy obserwator odbiera beton inaczej, każdy definiuje go według własnej wrażliwości. Czy takie podejście do tego materiału budowlanego jest wystarczające dla inżynieria?

czytaj więcej ...wszystkie artykuły

 

ABC betonu architektonicznego polerowanego

BETON ARCHITEKTONICZNY POLEROWANY – powierzchnie wykonane z materiałów powłokowych (tzw. mikrocementy), okładzin cienkowarstwowych (jastrychy, tzw. lastryko, terrazzo), betonowych powierzchniowo utwardzanych lub nieutwardzonych, powstałe w skutek obróbki powierzchni  w wyniku szlifowania lub szlifowania i polerowania; jest specjalnie projektowany na etapie tworzenia dokumentacji, w której określone są wymagania dotyczące jego powierzchni oraz w wyniku eksponowania wpływa on na wizualny charakter obiektu.

W związku z częstymi wątpliwościami względem nazewnictwa termin „beton architektoniczny polerowany” przyjęto do określenia zarówno powierzchni z faktura szlifowaną jak i polerowaną.

Pojęcie „beton architektoniczny polerowany” dotyczy zarówno powierzchni posadzek jak i innych powierzchni z betonu architektonicznego poddanych odpowiedniej obróbce, np. ściany, słupy, elewacje, prefabrykaty, elementy małej architektury.

czytaj więcej ...

Technologia Betonów Architektonicznych i Specjalistycznych
ul. Łyszkowicka 10, 04-658 Warszawa

krzysztof.kuniczuk@tbais.pl +48 697 623 365