O mnie 

Krzysztof Kuniczuk. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Od 1998 roku zajmuje się technologią betonu, początkowo jako technolog, później technolog regionu i kierownik regionu w Dziale Jakości Betonu i Kruszyw firmy Cemex Polska Sp. z o.o., następnie Dyrektor Działu Jakości i Technologii w firmie Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. Obecnie niezależny doradzca w zakresie betonów architektonicznych i specjalistycznych.

Uczestniczył w realizacjach wielu obiektów z zastosowaniem betonu architektonicznego pełniąc funkcję doradcy, technologa betonu architektonicznego oraz nadzorując proces produkcji, dostawy i wbudowania mieszanki betonowej.

Jest autorem specyfikacji betonu architektonicznego dla nowo powstających obiektów m.in.:

- Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie dla WXCA

- Muzeum Historii Polski w Warszawie dla WXCA

- Muzeum Sztuki Nowoczesnej W Warszawie dla Thomas Phifer and Partners

- Kampus LPP w Gdańsku dla JEMS Architekci

Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli dla Piotr Bujnowski

Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kirach dla POLE Architekci

Muzeum Książąt Lubomierskich we Wrocławiu dla WXCA

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie dla JEMS Architekci

Kampus Ochota dla ProjektPraga

 

Prowadził i prowadzi nadzory wykonania betonu architektonicznego m.in.:

- Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku dla Inwestora

- Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie dla IDS-BUD/MAR-BUD

- Muzeum Historii Polski w Warszawie dla WXCA

- Muzeum Sztuki Nowoczesnej W Warszawie dla Inwestora

- Kampus LPP w Gdańsku dla JEMS Architekci

- Sąd Okręgowy w Częstochowie dla Inwestora

Fabryka Blum w Swarzędzu dla Tekktura

 

Jestem także autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu betonu architektonicznego i betonu samozagęszczalnego, m.in. jedynej na polskim rynku monografii opisującej aspekty związane z projektowaniem, wykonywaniem, naprawami i odbiorem betonu architektonicznego pt. Beton architektoniczny – wytyczne techniczne.

 

Publikacje

KSIĄŻKI
miejsce publikacji data publikacjitytułwydawca

Kraków

 

grudzień 2011 Beton architektoniczny. Wytyczne techniczne

Polski Cement
Stowarzyszenie Producentów Cementu

ARTYKUŁY

miejsce publikacji

data publikacji

tytuł

wydawca

Konferencja Dni Betonu - materiały konferencyjne październik 2006 Beton architektoniczny - uwagi praktyczne

Polski Cement
Stowarzyszenie Producentów Cementu

Budownictwo, technologie, architektura

nr 1 (37)/2007,
styczeń-marzec 2007

Beton architektoniczny - uwagi praktyczne

Stowarzyszenie Producentów Cementu

 XXIII Konferancja Naukowo-Techniczna Awarie budowlane 2007 - materiały konferencyjne

maj 2007

Praktyka wykonywania betonu architektonicznego w warunkach budowy  
Inżynier budownictwa nr 5 (51)/2008 maj 2008 Beton architektoniczny - praktyczne uwagi - cz. 1  Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Inżynier budownictwa nr 6 (52)/2008 czerwiec 2008 Beton architektoniczny - praktyczne uwagi - cz. 2  Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Materiały budowlane nr 10 (434)/2008 październik 2008 Podstawowe błędy przy wykonywaniu betonu nie tylko architektonicznego  Sigma-not
Konferencja Dni Betonu - materiały konferencyjne październik 2008 Samozagęszczalny beton architektoniczny – uwagi praktyczne

Polski Cement
Stowarzyszenie Producentów Cementu

Budownictwo, technologie, architektura nr 1 (49)/2010, styczeń-marzec 2010  Samozagęszczalny beton architektoniczny – uwagi praktyczne Stowarzyszenia Producentów Cementu 
SCC 2008: Challenges and Barriers to Application - 2nd North American Conference on the Design and Use of Self-Consolidating Concrete - materiały konferencyjne 10-12 listopada 2008 Self-Compacting Architectural Concrete: Practical Remarks  

Center for Advanced Cement-Based MaterialsMcCormick School of Engineering and Applied Sciences
Northwestern University

 
TopBuilder  kwiecień/maj 2008 (Nie) prawidłowości betonowania Builder
Zakłady Betonowe International 1/2009

Samozagęszczalny beton architektoniczny – uwagi praktyczne

CPI WORLDWIDE
Concrete Plant International 1/2009 Self-Compacting Architectural Concrete in Poland CPI WORLDWIDE
Prefa Beton International 1/2009 Le beton autoplacant architectural en Pologne CPI WORLDWIDE
Fábrica de Concreto Internacional

1/2009

Concreto arquitetônico auto-adensável na Polônia CPI WORLDWIDE
Международное Бетонное Производство

1/2009

Самоуплотняющийся архитектурный бетон в Польше CPI WORLDWIDE
BetonWerk International

1/2009

Selbstverdichtender Architekturbeton in Polen CPI WORLDWIDE

C&PI Calcestruzzo & Prefabbricazione International

1/2009

Calcestruzzo architettonico autocompattante in Polonia

CPI WORLDWIDE
Planta de Hormigón Internacional 1/2009 La utilización del hormigón arquitectónico autocompactante en Polonia CPI WORLDWIDE
Konferencja Dni Betonu - materiały konferencyjne

październik 2010

Beton architektoniczny - kryteria wykonywania, oceny i odbioru

Polski Cement
Stowarzyszenie Producentów Cementu

Builder

luty 2011

Wpływ niskich temperatur Builder
Konferencja Dni Betonu - materiały konferencyjne październik 2012 Eco-SCC, Green-SCC – ekonomiczna i ekologiczna alternatywa dla betonów samozagęszczalnych

Polski Cement
Stowarzyszenie Producentów Cementu

Budownictwo, technologie, architektura

nr 1 (57)/2013,
styczeń-marzec 2013

Beton architektoniczny – wytyczne techniczne

Polski Cement
Stowarzyszenie Producentów Cementu

Procedings of the 7th RILEM International Conference on Self-Compacting Concrete and of the 1st RILEM International Conference on Rheology and Processing of Construction Materials maj 2013

Self-compacting concrete with low binder - the new beginning for self-compacting concretes used in Poland

RILEM
The Third International Symposium on Design, Performance and Use of Self-Consolidationg Concrete czerwiec 2013 Self compacting concrete or architectural one RILEM
Konferencja Dni Betonu - materiały konferencyjne październik 2014 Beton samozagęszczalny czy beton architektoniczny?

Polski Cement
Stowarzyszenie Producentów Cementu

Konferencja Dni Betonu - materiały konferencyjne październik 2014 Naprawy betonów architektonicznych / Repairing architectural concrete

Polski Cement
Stowarzyszenie Producentów Cementu

Konferencja Dni Betonu - materiały konferencyjne październik 2016 Wytyczne do projektowania, wykonywania i oceny betonów architektonicznych mostowych / Guidelines for the design, production and evaluation of architectural concrete for bridge structures

Polski Cement
Stowarzyszenie Producentów Cementu

Architektura-Murator 2016 Beton - nieograniczone możliwości

ZPR Media S.A.

Konferencja Dni Betonu - materiały konferencyjne paźdzernik 2016 Beton architektoniczny w budownictwie mostowy / Architectural concrete in bridge structures

Polski Cement
Stowarzyszenie Producentów Cementu

Informator Budowlany-murator. Konstrukcje, Izolacje, Chemia, Wykończenie 2018 Naprawa betonu architektonicznego

ZPR Media S.A.

Konferencja Dni Betonu - materiały konferencyjne październik 2018 Beton architektoniczny z białym cementem - wyzwanie czy rozwiazanie / Architectural concrete with white cement - a problem or a solution?

Polski Cement
Stowarzyszenie Producentów Cementu

Konferencja Dni Betonu - materiały konferencyjne październik 2018

Beton architektoniczny - od specyfikacji do wykonania / Architectural concrete - from specification to realization

Polski Cement
Stowarzyszenie Producentów Cementu

Informator Budowlany-murator. Konstrukcje, Izolacje, Chemia, Wykończenie 2020

Metody ochrony powierzchniowej nawierzchni z elementów betonowych

ZPR Media S.A.