ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

- doradztwo w zakresie betonów architektonicznych, architektonicznych mostowych, architektonicznych polerowanych (w tym posadzkowych) i innych betonów specjalnych,
- dobór metody wykonania betonu architektonicznego,
- przygotowanie próbek betonów architektonicznych w celu dobrania właściwego efektu wizualnego,
- tworzenie specyfikacji (STWiORB) betonu architektonicznego do projektu wykonawczego zawierającej, m.in:wymagania dla betonu architektonicznego (jakość powierzchni, kategorie, kolor, tekstura, zabezpieczenie),
zapisy dotyczące zapewnienia jakości (mock-up'y, Plan Zapewnienia Jakości), wytyczne odnośnie warunków wykonania (deskowanie, środki antyadhezyjne, wbudowywanie, pielęgnacja, naprawa),
- nadzorowanie wykonania betonu architektonicznego (weryfikacja dokumentacji, kontrola dostaw mieszanki betonowej, kontrola deskowań, bieżąca weryfikacja jakości),
- ekspertyzy w zakresie oceny jakości betonu architektonicznego i innych betonów specjalnych,
- Plany Zapewnienia Jakosci i plany betonowań dla konstrukcji masywnych.

AKTUALNOŚCI

Beton Architektoniczny - Wytyczne Techniczne

Krzysztof Kuniczuk. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Od 1998 roku zajmuje się technologią betonu, początkowo jako technolog, później technolog regionu i kierownik regionu w Dziale Jakości Betonu i Kruszyw firmy Cemex Polska Sp. z o.o., następnie Dyrektor Działu Jakości i Technologii w firmie Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. Obecnie niezależny doradzca w zakresie betonów architektonicznych i specjalistycznych.

Uczestniczył w realizacjach wielu obiektów z zastosowaniem betonu architektonicznego pełniąc funkcję doradcy, technologa betonu architektonicznego oraz nadzorując proces produkcji, dostawy i wbudowania mieszanki betonowej. Współpracował z biurami architektonicznymi jako konsultant oraz autor specyfikacji betonu architektonicznego dla nowo powstających obiektów, m.in.:

- Ambasada Polski w Berlinie dla JEMS Architekci

- Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie dla WXCA

- Muzeum Historii Polski w Warszawie dla WXCA

- Muzeum Sztuki Nowoczesnej W Warszawie dla Thomas Phifer and Partners

- Kampus LPP w Gdańsku dla JEMS Architekci

Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli dla Piotr Bujnowski

Centrum Edukacji Przyrodniczej w Kirach dla POLE Architekci

 

Jest także autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu betonu architektonicznego i betonu samozagęszczalnego, m.in. jedynej na polskim rynku monografii opisującej aspekty związane z projektowaniem, wykonywaniem, naprawami i odbiorem betonu architektonicznego pt. Beton architektoniczny – wytyczne techniczne.

 

Krzysztof KuniczukSĄDZĘ, ŻE….

Z betonu można zrobić wszystko, a to, co powstanie może być zachwycające. Mimo, że beton architektoniczny, jaki jest każdy widzi, a każdy odbiera go inaczej, to istnieje możliwość stworzenia platformy porozumienia między inwestorem, architektem, wykonawcą i zbudowania niewiarygodnych wprost konstrukcji pod względem inżynierskim i wizualnym.

 

 

czytaj więcej ...

WSPÓŁPRACA Z ARCHITEKTAMI, INWESTORAMI I WYKONAWCAMI

 Zakres działalności:

 • doradztwo w zakresie betonów architektonicznych, architektonicznych mostowych, architektonicznych polerowanych (w tym posadzkowych) i innych betonów specjalnych,
 • dobór metody wykonania betonu architektonicznego,
 • przygotowanie próbek betonów architektonicznych w celu dobrania właściwego efektu wizualnego,
 • tworzenie specyfikacji (STWiORB) betonu architektonicznego do projektu wykonawczego zawierającej, m.in:
  • wymagania dla betonu architektonicznego (jakość powierzchni, kategorie, kolor, tekstura, zabezpieczenie),
  • zapisy dotyczące zapewnienia jakości (mock-up'y, Plan Zapewnienia Jakości),
  • wytyczne odnośnie warunków wykonania (deskowanie, środki antyadhezyjne, wbudowywanie, pielęgnacja, naprawa),
 • nadzorowanie wykonania betonu architektonicznego (weryfikacja dokumentacji, kontrola dostaw mieszanki betonowej, kontrola deskowań, bieżąca weryfikacja jakości)

 

Ekspertyzy w zakresie oceny wykonania betonu architektonicznego:

 • ustalenie kryteriów zgodności betonu architektonicznego z wymaganiami zawartymi w specyfikacji (obiekty użyteczności publicznej, obiekty mostowe, obiekty indywidualne);

 • ustalenie jakości wykonania na podstawie elementu referencyjnego;

 • wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej;

 • wykonanie analizy porównawczej jakości wykonanych elementów w stosunku do wskazanych/wybranych obiektów referencyjnych w Polsce i na świecie wykonanych z betonu architektonicznego;

 • dokonanie oceny jakości betonu architektonicznego w wykonanych elementach.

  

Doradztwo  w zakresie betonów specjalnych:

 • analiza receptur, nadzór wykonania, weryfikacja zapisów dla betonów mostowych, nawierzchniowych, SCC i innych specjalnych;

 • wykonywanie Planów Zapewnienia Jakości i planów betonowań dla elementów masywnych.

czytaj więcej ...

Najważniejsze realizacje

Muzeum Józefa Piłsudskiego

ZOBACZ WSZYSTKIE

Najważniejsze realizacje

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

ZOBACZ WSZYSTKIE

O betonie profesjonalnie

Beton architektoniczny mostowy - wytyczne do projektowania, wykonywania i oceny

Artykuł jest próbą uzupełnienia zapisów zawartych w publikacji Beton architektoniczny. Wytyczne techniczne według której tworzone są specyfikacje dla tego materiału. Ma na celu usprawnienie współpracy między zamawiającym, wykonawcą i nadzorem przy realizacjach związanych z wykonywaniem betonu architektonicznego mostowego.

czytaj więcej ...

Beton architektoniczny – wytyczne techniczne
Każdy obserwator odbiera beton inaczej, każdy definiuje go według własnej wrażliwości. Czy takie podejście do tego materiału budowlanego jest wystarczające dla inżynieria?

czytaj więcej ...wszystkie artykuły

 

ABC betonu architektonicznego polerowanego

BETON ARCHITEKTONICZNY POLEROWANY – powierzchnie wykonane z materiałów powłokowych (tzw. mikrocementy), okładzin cienkowarstwowych (jastrychy, tzw. lastryko, terrazzo), betonowych powierzchniowo utwardzanych lub nieutwardzonych, powstałe w skutek obróbki powierzchni  w wyniku szlifowania lub szlifowania i polerowania; jest specjalnie projektowany na etapie tworzenia dokumentacji, w której określone są wymagania dotyczące jego powierzchni oraz w wyniku eksponowania wpływa on na wizualny charakter obiektu.

W związku z częstymi wątpliwościami względem nazewnictwa termin „beton architektoniczny polerowany” przyjęto do określenia zarówno powierzchni z faktura szlifowaną jak i polerowaną.

Pojęcie „beton architektoniczny polerowany” dotyczy zarówno powierzchni posadzek jak i innych powierzchni z betonu architektonicznego poddanych odpowiedniej obróbce, np. ściany, słupy, elewacje, prefabrykaty, elementy małej architektury.

czytaj więcej ...

Technologia Betonów Architektonicznych i Specjalistycznych
ul. Łyszkowicka 10, 04-658 Warszawa

krzysztof.kuniczuk@tbais.pl +48 697 623 365