Oferta

Zakres działalności:

WSPÓŁPRACA Z ARCHITEKTAMI, INWESTORAMI, WYKONAWCAMI:

 • Ocena wykonania betonu architektonicznego:
 • ustalenie kryteriów zgodności betonu architektonicznego z wymaganiami zawartymi w specyfikacji;
 • ustalenie jakości wykonania na podstawie elementu referencyjnego;
 • wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej;
 • wykonanie analizy porównawczej jakości wykonanych elementów w stosunku do wskazanych/wybranych obiektów referencyjnych w Polsce i na świecie wykonanych z betonu architektonicznego;
 • dokonanie oceny jakości betonu architektonicznego w wykonanych elementach.

WSPÓŁPRACA Z ARCHITEKTAMI/PROJEKTANTAMI:

 • szkolenia z zakresu betonu architektonicznego (klasy betonu architektonicznego, metody wykonywania, sposoby obróbki powierzchni, barwienie betonu, projektowanie, naprawy, ocena wykonania),

 • doradztwo w zakresie przygotowania projektu,

 • wsparcie w zakresie doboru metody wykonania betonu architektonicznego,

 • analiza wskazanych obiektów referencyjnych w Polsce i na świecie, odtworzenie metodologii wykonania wraz z doborem materiałów, dostosowanie wykonania i dobór materiałówko do wskazań architekta/projektanta w celu stworzenia metody wykonania betonu architektonicznego dla nowo powstających konstrukcji,

 • przygotowanie próbek betonów architektonicznych w celu dobrania właściwego efektu wizualnego,

 • tworzenie specyfikacji dla betonu architektonicznego,

 • nadzorowanie wykonania betonu architektonicznego.

WSPÓŁPRACA Z WYKONAWCAMI:

 • szkolenia z zakresu betonu architektonicznego (klasy betonu architektonicznego, metody wykonywania, sposoby obróbki powierzchni, barwienie betonu, projektowanie, naprawy, błędy wykonawcze, ocena wykonania);

 • przygotowanie Planu Zapewnienia Jakości dla betonu architektonicznego,

 • udział w grupie powołanej przy wykonywaniu betonu architektonicznego jako technolog ds. betonu architektonicznego,

 • analiza receptur pod względem uzyskania jak najlepszej jakości wykonywanych powierzchni z betonu architektonicznego,

 • analiza zapisów ST dla betonów architektonicznych;

 • przeprowadzenie konsultacji i weryfikacji rozwiązań przedstawionych przez dostawcę deskowań,

 • wybór środków antyadhezyjnych po konsultacjach z dostawcami środków i deskowań oraz wykonaniu testów polowych,

 • wybór środków do powierzchniowego zabezpieczenia elementów,

 • nadzorowanie wykonania elementów próbnych i elementu referencyjnego oraz weryfikacji rezultatów,

 • opracowanie metodologii napraw betonu architektonicznego,

 • doradztwo w zakresie realizacji,

 • wsparcie w zakresie doboru metody wykonania betonu architektonicznego;

 • analiza wskazanych obiektów referencyjnych w Polsce i na świecie i opis metody wykonania betonu architektonicznego dla nowo powstających konstrukcji,

 • przygotowanie próbek betonów architektonicznych w celu dobrania właściwego efektu wizualnego spełniającego zapisy specyfikacji,

 • nadzór nad wykonaniem betonu architektonicznego polegający na:

  • kontroli jakości przygotowania deskowania – czystość elementów, nanoszenie środka antyadhezyjnego, szczelność montażu,

  • kontroli wbudowywania i zagęszczania mieszanki,

  • kontroli jakości zabezpieczenia wykonanych elementów,

  • bieżącej weryfikacji uzyskiwanej jakości.

 

DORADZTWO W ZAKRESIE BETONÓW SPECJALNYCH:

 • analiza receptur, nadzór wykonania, weryfikacja zapisów dla betonów mostowych i nawierzchniowych

 • wykonywanie Planów Zapewnienia Jakości dla elementów masywnych

 • wykonywanie symulacji rozwoju temperatury i naprężeń termicznych w konstrukcji oraz monitoringu temperatur wewnątrz elementów (System SiM).