Wrota Bitwy Warszawskiej 1920

Specyfikacja betonu architektonicznego: Krzysztof Kuniczuk TBAiS
Inwestor: Muzeum Wojska Polskiego
Projekt: DIM'84 Dom i Miasto Sp. z o.o.
Realizacja: 2021-

http://www.dim.com.pl/pl/konkursy,muzeum-wojska-polskiego-w-ossowie-wrota-bitwy-warszawskiej-1920-r