Uniwersytet w Częstochowie

Centrum Dydaktyczne Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza
Specyfikacja betonu architektonicznego: Krzysztof Kuniczuk TBAiS (w przygotowaniu)
Inwestor: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza
Projekt: P2PA

https://p2pa.pl/czestochowa/