Teatr im. S. Żeromskiego

Specyfikacja betonu architektonicznego: Krzysztof Kuniczuk TBAiS
Inwestor: Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
Projekt: WXCA
Projekt przed realizacją

http://www.wxca.pl/projekty/teatr-im-stefana-zeromskiego-w-kielcach/