Stadion Legii

Generalny wykonawca: Polimex-Mostostal S.A.
Czas realizacji: 2008 - 2010
Inwestor: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji

http://www.jskarchitects.com/projekty/stadion-legii-warszawa.pl.html


https://www.polimex-mostostal.pl/pl/przemysl/galeria-zdjec/stadion-legii