Muzeum Książąt Lubomirskich

Specyfikacja betonów architektonicznych: Krzysztof Kuniczuk TBAiS
Projekt: WXCA
Inwestor: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Wizualizacja: DOTDESIGNSTUDIO, PLANKTON
Projekt przed realizacją

http://www.wxca.pl/projekty/muzeum-ksiazat-lubomirskich/