ASP WROCŁAW

Projekt: ProjektPraga
Inwestor: Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Specyfikacja betonu architektonicznego: Krzysztof Kuniczuk TBAiS
Realizacja: w trakcie projektowania

https://www.asp.wroc.pl/pl/aktualnosci/nowy-budynek-asp-we-wroclawiu-wyniki-konkursu-sarp