O mnie 

KIM JESTEM?

Nazywam się Krzysztof Kuniczuk. Jestem absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Od 1998 roku zajmuje się technologią betonu, początkowo pracowałem jako technolog, później technolog regionu w dziale jakości betonu i kruszyw firmy Cemex Polska Sp. z o.o., następnie dyrektor działu jakości i technologii w firmie Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.

Uczestniczyłem w realizacjach wielu obiektów z zastosowaniem betonu architektonicznego pełniąc funkcję doradcy, technologa betonu architektonicznego oraz nadzorując proces produkcji, dostawy i wbudowania mieszanki betonowej. Współpracowałem z biurami architektonicznymi jako konsultant oraz autor specyfikacji betonu architektonicznego dla nowo powstających obiektów.

Jestem także autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu betonu architektonicznego i betonu samozagęszczalnego, m.in. jedynej na polskim rynku monografii opisującej aspekty związane z projektowaniem, wykonywaniem, naprawami i odbiorem betonu architektonicznego pt. Beton architektoniczny – wytyczne techniczne.

SĄDZĘ, ŻE…

Z betonu można zrobić wszystko, a to, co powstanie może być zachwycające. Mimo, że beton architektoniczny, jaki jest każdy widzi (wykorzystując słowa zaczerpnięte z definicji „konia” z pierwszej polskiej encyklopedii Benedykta Chmielowskiego) a każdy odbiera go inaczej, to istnieje możliwość stworzenia platformy porozumienia między inwestorem, architektem, wykonawcą i zbudowania niewiarygodnych wprost konstrukcji pod względem inżynierskim i wizualnym.

 

Moje publikacje

Motto:
Najważniejsze nie tyle jest to, co się robi, ile czas, jaki się temu poświęca.
(Jean-Pierre Davidts , Mały Książę odnaleziony, przeł. Joanna Guze, Warszawa 2000)

 

KSIĄŻKI
miejsce publikacji data publikacjitytułwydawca

Kraków

 

grudzień 2011 Beton architektoniczny. Wytyczne techniczne

Polski Cement
Stowarzyszenie Producentów Cementu

ARTYKUŁY

miejsce publikacji

data publikacji

tytuł

wydawca

Konferencja Dni Betonu - materiały konferencyjne październik 2006 Beton architektoniczny - uwagi praktyczne

Polski Cement
Stowarzyszenie Producentów Cementu

Budownictwo, technologie, architektura

nr 1 (37)/2007,
styczeń-marzec 2007

Beton architektoniczny - uwagi praktyczne

Stowarzyszenie Producentów Cementu

 XXIII Konferancja Naukowo-Techniczna Awarie budowlane 2007 - materiały konferencyjne

maj 2007

Praktyka wykonywania betonu architektonicznego w warunkach budowy  
Inżynier budownictwa nr 5 (51)/2008 maj 2008 Beton architektoniczny - praktyczne uwagi - cz. 1  Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Inżynier budownictwa nr 6 (52)/2008 czerwiec 2008 Beton architektoniczny - praktyczne uwagi - cz. 2  Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Materiały budowlane nr 10 (434)/2008 październik 2008 Podstawowe błędy przy wykonywaniu betonu nie tylko architektonicznego  Sigma-not
Konferencja Dni Betonu - materiały konferencyjne październik 2008 Samozagęszczalny beton architektoniczny – uwagi praktyczne

Polski Cement
Stowarzyszenie Producentów Cementu

Budownictwo, technologie, architektura nr 1 (49)/2010, styczeń-marzec 2010  Samozagęszczalny beton architektoniczny – uwagi praktyczne Stowarzyszenia Producentów Cementu 
SCC 2008: Challenges and Barriers to Application - 2nd North American Conference on the Design and Use of Self-Consolidating Concrete - materiały konferencyjne 10-12 listopada 2008 Self-Compacting Architectural Concrete: Practical Remarks  

Center for Advanced Cement-Based MaterialsMcCormick School of Engineering and Applied Sciences
Northwestern University

 
TopBuilder  kwiecień/maj 2008 (Nie) prawidłowości betonowania Builder
Zakłady Betonowe International 1/2009

Samozagęszczalny beton architektoniczny – uwagi praktyczne

CPI WORLDWIDE
Concrete Plant International 1/2009 Self-Compacting Architectural Concrete in Poland CPI WORLDWIDE
Prefa Beton International 1/2009 Le beton autoplacant architectural en Pologne CPI WORLDWIDE
Fábrica de Concreto Internacional

1/2009

Concreto arquitetônico auto-adensável na Polônia CPI WORLDWIDE
Международное Бетонное Производство

1/2009

Самоуплотняющийся архитектурный бетон в Польше CPI WORLDWIDE
BetonWerk International

1/2009

Selbstverdichtender Architekturbeton in Polen CPI WORLDWIDE

C&PI Calcestruzzo & Prefabbricazione International

1/2009

Calcestruzzo architettonico autocompattante in Polonia

CPI WORLDWIDE
Planta de Hormigón Internacional 1/2009 La utilización del hormigón arquitectónico autocompactante en Polonia CPI WORLDWIDE
Konferencja Dni Betonu - materiały konferencyjne

październik 2010

Beton architektoniczny - kryteria wykonywania, oceny i odbioru

Polski Cement
Stowarzyszenie Producentów Cementu

Builder

luty 2011

Wpływ niskich temperatur Builder
Konferencja Dni Betonu - materiały konferencyjne październik 2012 Eco-SCC, Green-SCC – ekonomiczna i ekologiczna alternatywa dla betonów samozagęszczalnych

Polski Cement
Stowarzyszenie Producentów Cementu

Budownictwo, technologie, architektura

nr 1 (57)/2013,
styczeń-marzec 2013

Beton architektoniczny – wytyczne techniczne

Polski Cement
Stowarzyszenie Producentów Cementu

Procedings of the 7th RILEM International Conference on Self-Compacting Concrete and of the 1st RILEM International Conference on Rheology and Processing of Construction Materials maj 2013

Self-compacting concrete with low binder - the new beginning for self-compacting concretes used in Poland

RILEM
The Third International Symposium on Design, Performance and Use of Self-Consolidationg Concrete czerwiec 2013 Self compacting concrete or architectural one RILEM
Konferencja Dni Betonu - materiały konferencyjne październik 2014 Beton samozagęszczalny czy beton architektoniczny?

Polski Cement
Stowarzyszenie Producentów Cementu