Technologia Betonów Architektonicznych i Specjalistycznych

 

 

Beton Architektoniczny - Wytyczne Techniczne

KILKA SŁÓW O MNIE

KIM JESTEM?

Nazywam się Krzysztof Kuniczuk. Jestem absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Od 1998 roku zajmuje się technologią betonu, początkowo pracowałem jako technolog, później technolog regionu w dziale jakości betonu i kruszyw firmy Cemex Polska Sp. z o.o., następnie dyrektor działu jakości i technologii w firmie Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.

Uczestniczyłem w realizacjach wielu obiektów z zastosowaniem betonu architektonicznego pełniąc funkcję doradcy, technologa betonu architektonicznego oraz nadzorując proces produkcji, dostawy i wbudowania mieszanki betonowej. Współpracowałem z biurami architektonicznymi jako konsultant oraz autor specyfikacji betonu architektonicznego dla nowo powstających obiektów.

Jestem także autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu betonu architektonicznego i betonu samozagęszczalnego, m.in. jedynej na polskim rynku monografii opisującej aspekty związane z projektowaniem, wykonywaniem, naprawami i odbiorem betonu architektonicznego pt. Beton architektoniczny – wytyczne techniczne.

Krzysztof KuniczukSĄDZĘ, ŻE….

Z betonu można zrobić wszystko, a to, co powstanie może być zachwycające. Mimo, że beton architektoniczny, jaki jest każdy widzi (wykorzystując słowa zaczerpnięte z definicji "konia" z pierwszej polskiej encyklopedii Benedykta Chmielowskiego) a każdy odbiera go inaczej, to istnieje możliwość stworzenia platformy porozumienia między inwestorem, architektem, wykonawcą i zbudowania niewiarygodnych wprost konstrukcji pod względem inżynierskim i wizualnym.

 

 

czytaj więcej ...

WSPÓŁPRACA Z ARCHITEKTAMI, INWESTORAMI I WYKONAWCAMI

 

Ocena wykonania betonu architektonicznego:

 

 • ustalenie kryteriów zgodności betonu architektonicznego z wymaganiami zawartymi w specyfikacji;

 • ustalenie jakości wykonania na podstawie elementu referencyjnego;

 • wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej;

 • wykonanie analizy porównawczej jakości wykonanych elementów w stosunku do wskazanych/wybranych obiektów referencyjnych w Polsce i na świecie wykonanych z betonu architektonicznego;

 • dokonanie oceny jakości betonu architektonicznego w wykonanych elementach.

 

Doradztwo  w zakresie betonów specjalnych:


 • analiza receptur, nadzór wykonania, weryfikacja zapisów dla betonów mostowych i nawierzchniowych

 • wykonywanie Planów Zapewnienia Jakości dla elementów masywnych

 

Nadzór nad wykonaniem betonu architektonicznego:

 

 • szkolenia z zakresu betonu architektonicznego (klasy betonu architektonicznego, metody wykonywania, sposoby obróbki powierzchni, barwienie betonu, projektowanie, naprawy, błędy wykonawcze, ocena wykonania);

 • przygotowanie Planu Zapewnienia Jakości dla betonu architektonicznego,

 • udział w grupie powołanej przy wykonywaniu betonu architektonicznego jako technolog ds. betonu architektonicznego,

 • analiza zapisów ST dla betonów architektonicznych;

 • nadzorowanie wykonania elementów próbnych i elementu referencyjnego oraz weryfikacja rezultatów,

 • nadzorowanie betonowań,

 • opracowanie metodologii napraw betonu architektonicznego.

 

czytaj więcej ...

SYSTEM SYMULACJI I MONITOROWANIA BETONU W KONSTRUKCJI

Cel zastosowania systemu:

 • Symulacja rozkładu temperatur wewnątrz konstrukcji;

 • Symulacja rozkładu naprężeń termicznych w konstrukcji;

 • Zapobieganie zarysowaniu konstrukcji wynikającego ze zbyt dużego gradientu temperatur;

 • Optymalny dobór sposobu pielęgnacji;

 • Monitoring temperatur wewnątrz konstrukcji.

 

Zakres zastosowania systemu:

 • Masywne płyty denne i fundamentowe;

 • Masywne elementy obiektów mostowych;

 • Inne masywne elementy konstrukcji (ściany, słupy, belki);

 • Zapory, oczyszczalnie ścieków.

 

Opis systemu:

W wyniku analizy procesów cieplnych zachodzących w twardniejącym betonie istnieje możliwość oszacowania:

 • rozkładu naprężeń termicznych;

 • gradientu temperatur w elemencie;

 • „dojrzałości” betonu;

 • przybliżonej wytrzymałości na ściskanie.

W trakcie twardnienia betonu, na skutek procesów hydratacji cementu, wydzielane jest ciepło, w wyniku czego powstają naprężenia termiczne, które są skutkiem różnicy temperatur wewnątrz konstrukcji. Przekroczenie przez naprężenia wewnętrzne w masywie betonowym wytrzymałości betonu na rozciąganie skutkuje pojawieniem się mikrospękań. Ich propagacja w czasie umożliwia dostęp czynników korozyjnych do wnętrza betonu.

 

 

czytaj więcej

Obiekty referencyjne

Adgar Plaza

ZOBACZ WSZYSTKIE

Ciekawe realizacje

La Chiesa del Dio Padre Misericordioso

ZOBACZ WSZYSTKIE

O betonie profesjonalnie

Beton architektoniczny – kryteria wykonywania, oceny i odbioru

Na świecie istnieje wiele opracowań odnoszących się do wykonywania betonu architektonicznego. Od lat w specyfikacjach na terenie Polski funkcjonują jedynie fragmenty instrukcji stosowanych w Niemczech, Austrii czy Stanach Zjednoczonych.

czytaj więcej ...

Beton architektoniczny – wytyczne techniczne
Każdy obserwator odbiera beton inaczej, każdy definiuje go według własnej wrażliwości. Czy takie podejście do tego materiału budowlanego jest wystarczające dla inżynieria?

czytaj więcej ...wszystkie artykuły

 

ABC betonu architektonicznego

BETON ARCHITEKTONICZNY – jest to beton specjalnie projektowany na etapie tworzenia dokumentacji, w której określone są wymagania odnośnie do jego powierzchni oraz w wyniku eksponowania wpływa on na wizualny charakter obiektu.

Według powyższej definicji za beton architektoniczny uważa się nie tylko beton uzyskiwany przez pozostawienie go w jego naturalnej formie po rozdeskowaniu pod warunkiem, że będzie on wykonany z zachowaniem odpowiedniego „reżimu” technologicznego, który ma spowodować uzyskanie powierzchni bez porów i odbarwień. Betonem architektonicznym jest również beton, którego powierzchnia została poddana barwieniu przy zachowaniu faktury oraz obróbce, np. przez szlifowanie, groszkowanie, spiekanie itd. Według powyższej definicji do betonów architektonicznych zaliczyć należy również nawierzchnie z betonu, m.in. uzyskane przez eksponowanie kruszywa czy też polerowanie.

czytaj więcej ...

Technologia Betonów Architektonicznych i Specjalistycznych
ul. Delfina 4 B 03-196 Warszawa

tbais@tbais.pl +48 697 623 365